Välkommen till Pär Hansson BYGG

Pär Hansson Bygg är ett enmansföretag med säte i Liden, 4,5 mil väster om Sundsvall. Jag åtar mig renoveringar, om– och tillbyggnationer, nybyggnationer, försäkringsjobb, vattenskador och liknande arbeten.

Jag har både privatpersoner och företag som uppdragsgivare.

Kontakt: Pär Hansson  •  par@hanssonbygg.se  •